Avopalvelutoiminta.

 
   

Saarenpääkodissa ja Seppämestarissa järjestetään kaikille avointa harrastus-, kuntoutus- ja viriketoimintaa, palvelupäiviä sekä erilaisia tapahtumia. Näistä tiedotetaan lehdessä ja ilmoitustauluilla.  
 

Vapaaehtoistoimintaa järjestetään eri yhteistyötahojen kanssa.

 

Avotoiminnan ohjaaja järjestää kuntoutus- ja viriketoimintaa lapualaisille ikäihmisille Seniorikeskuksessa sekä eri kylillä. Näistä tiedotetaan paikallislehdessä sekä näillä kotisivuilla.

 IMG_0268